Call: +84-24-3797.0256 - Email: info@vihoth.com

Thăm dò khối rắn

Module cần thiết cho setup công cụ và trong đo lường

Module thăm dò khối rắn tích hợp của SolidCAM cho phép bạn làm chủ và định nghĩa phôi và kiểm tra máy.

Điều khiển thăm dò trên máy CNC của bạn, Solid Probe cho phép bạn Setup để nhanh chóng và dễ dàng đo lường chất lượng các bộ phận ngay trên máy tính của bạn. Solid Probe cũng cung cấp hỗ trợ công cụ Presetter.

Solid Probe cung cấp đầy đủ trực quan của tất cả các hoạt động thăm dò trong máy mo phỏng SolidCAM, để tránh bất kỳ thiệt hại dụng cụ dò.

 

Solid Probe là một module cho mọi máy sử dụng đầu dò

       -Dễ định nghĩa và xác định máy

       -Đo phần của bạn ngay trên máy tính của bạn

       -Hỗ trợ công cụ Presetter

       -Dễ dàng lựa chọn trên Module khối rắn của bạn

       -Hình học mà bạn cần để đo

       -Hỗ trợ phạm vi rộng của chu kỳ Probe với các tham số người dùng định nghĩa

       -Hình dung đầy đủ tất cả các công nghệ   probe công cụ của bạn trong mô phỏng.

Xác định hoạt động Thăm dò của bạn, cùng với các hoạt động gia công, ngay trong SolidCAM CAM-Manager.

Xác định cả hoạt động thăm dò và Máy trong SolidCAM CAM-Quản lý và thậm chí sử dụng các lựa chọn hình học tương tự cho một trong hai loại hoạt động.

Khi Module khối rắn của bạn đang thay đổi, cả gia công và các hoạt động thăm dò được tự động cập nhật để sử dụng các hình dạng mới

Home setup Definition

Home setup Definition

Chọn từ 16 chu kỳ khác nhau để dễ dàng xác định vị trí gốc của bạn, thay thế các bước cài đặt thủ công tốn nhiều thời gian.

Xác định máy

Đo bề mặt gia công của bạn và các tính năng bên ngoài chuyển giao một phần cho một máy đo Phối - kiểm tra các phần ngay trên máy tính của bạn, mà không vi phạm thiết lập.

Mô hình thăm dò khối rắn đơn giản việc đo kiểm của bạn

Mô hình thăm dò khối rắn đơn giản việc đo kiểm của bạn

Chọn từ nhiều chu kỳ thăm dò để xử lý những thách thức đo lường khác nhau cảu bạn và cung cấp các quy trình công việc trơn tru với hoạt dộng gia công SolidCAM.

Chu kỳ điền khiển thăm dò

Chu kì điều khiển thăm dò

Sử dụng đường dẫn như hoạt động phay 2.5D với toàn quyền kiểm soát dung sai, nhiều tùy chọn phân loại và xem truosc trực tiếp của chu kỳ chuyển động.

Cài đặt công cụ của bạn

Sử dụng Solid Probe của cụ Presetter để kiểm tra các công cụ cắt của bạn giữa các hoạt động gia công và thay đổi công cụ.

Cài đặt công cụ của bạn

Xuất chương trình đo lường của bạn

Sau khi thăm dò, điều khiển Probe tài liệu các kết quả trong một log Đo lường, mà bạn xem trên màn hình hoặc lưu vào một tập tin.

Tùy chỉnh bộ xử lý

SolidCAM tùy chọn xử lý, tối ưu hóa cho công cụ máy móc và thiết bị thăm dò CNC của bạn, cung cấp cho bạn hoạt động liên tục trong suốt toàn bộ công việc của bạn.

Vihoth., 

Đại lý phân phối ủy quyền SolidCAM tại Việt Nam