Call: +84-24-3797.0256 - Email: info@vihoth.com

PHAY - TIỆN NÂNG CAO  

Các tốc độ gia công khác nhau với các máy CNC và máy đa bàn xe dao

Chương trình nhiều đầu rovonve và đa trục chính hoạt động, với đầy đủ đồng bộ đầu rovonve, sau đó xem mô phỏng của SolidCAM vật liệu được gia công trong nhiều giai đoạn, chuyển từ trục chính đến trục mà không cần người dùng can thiệp - phôi được lắp ở một đầu, các bộ phận thành phẩm phức tạp đi ra hướng khác.  

SolidCAM cung cấp các công cụ lập trình mạnh mẽ được dễ dàng để tìm hiểu và sử dụng, bao gồm đầy đủ các máy 4/5-Axis phay-tiện kết hợp.

SolidCAM dễ dàng xử lý phôi còn lại, phần trụ và các chi tiết tròn xoay, cùng với C-Axis, CY-Axis và B-Axis, đó là các tính năng thông thường trên máy công cụ Mill-Turn ngày nay. Trong môi trường mà khả năng va chạm cao, các chương trình gia công của máy này được thực hiện đơn giản và an toàn bằng cách sử dụng SolidCAM Mill-Turn ngay bên trong lắp ráp CAD của bạn.

CÁC TÍNH NĂNG PHAY - TIỆN KẾT HỢP

Mô phỏng hoạt động gia công Mill-Turn

SolidCAM cung cấp cho bạn một gói mô phỏng động học hoàn chỉnh cho Mill-Turn, tính năng mô phỏng hoạt động của Turning và Mill cho tất cả Bộ Phận Máy Móc CNC và các thiết bị.

Bạn có thể hiển thị thời gian thực mô phỏng sử dụng dữ liệu và mô phỏng cung cấp đầy đủ các tính năng để phát hiện va chạm giữa các thành phần máy, phôi, phần cố định và công cụ Holders. Bạn cũng có nhiều tùy chọn hiển thị cho toàn quyền kiểm soát mọi khía cạnh của mô phỏng.

Tất cả các chu kỳ và chuyển động của các thành phần máy móc và các thiết bị phụ trợ được hiển thị đồ họa, cung cấp cho bạn sự an tâm và an toàn như là một phần được kiểm tra đầy đủ trước khi đến máy giảm sự tốn kém công cụ của bạn.

MCO – Quản lý hoạt động của máy

Chức năng mạnh mẽ này cho phép bạn chèn các hoạt động kiểm soát khác nhau cho có kết quả lệnh đầy đủ máy CNC của bạn và kích hoạt giải pháp khác nhau và các thiết bị.

ID máy

Thiết lập và quản lý cả máy Mill-Turn phức tạp nhất của bạn, dễ dàng và hiệu quả, bằng cách định nghĩa đầy đủ các thành phần máy CNC và chuyển động của nó. Trục máy được định nghĩa trong ID máy bằng địa chỉ của nó, tốc độ quay (hoặc tốc độ thẳng) và giới hạn vật lý.

Cài đặt máy

Quản lý các phần được gắn trên máy CNC của bạn và tạo ra các mối quan hệ giữa các phần hệ tọa độ và phối hợp hệ thống máy, cũng như xác định các trục cho mỗi bảng.

Gia công trục C

Dễ dàng xác định gia công trục C bằng cách chuyển đổi bất kỳ hoạt động 2.5D cho trục C chuyển động, hỗ trợ cắt và xuất G-Code nhanh chóng. Nâng cao phối hợp bộ bao gồm Split, Polar và Descartes.

Chuyển giao giữa các trục chính

Dễ dàng kiểm soát việc chuyển giao giữa trục chính và trục phụ của bạn sử dụng, sẵn sàng thực hiện điều khiển điều hành máy.

Tự động trong quá trình thiết lập phôi

Tự động cập nhật và tính toán vật liệu còn lại trong quá trình hoạt động Mill-Turn của bạn cả trong Phay và tiện để tiết kiệm thời gian lớn nhất.

iMachining cho Mill-Turn

Sử dụng iMachining 2D & 3D cho các bộ phận Mill-Turn của bạn để làm giảm đáng kể thời gian lập trình và chu kỳ của bạn. iMachining cũng cung cấp cho bạn những lợi thế rất mạnh của việc tạo lực cắt nhỏ, loại bỏ các rung động và sự mài mòn công cụ quá nhiều, đặc biệt là đối với phôi rắn và các lỗ.

SỬ DỤNG CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ IMACHINING TRONG MILL-TURN

Tất cả các hoạt động Phay và Tiện của SolidCAM, bao gồm cả sự mạnh mẽ, hoạt động cách mạng iMachining có sẵn cho các chương trình của máy Mill-Turn. Tất cả các thiết bị phụ trợ cũng có thể được xác định dựa vào các mô phỏng và kiểm tra đường công cụ.

Tiết kiệm thời gian với đường bao tiện tự động cho các phần Mill-Turn kết hợp 

SolidCAM tự dộng tạo đường bao tiện của các bộ phận máy Mill-Turn kết hợp, cho phép bạn nhanh chóng Tiện profile ngoài của các phần.

 

 

Quản lý vật liệu thừa

Ngoài ra chỉ cần lập trình nhiều đâu gá dao và nhiều trục máy CNC, với quản lý thông minh của vật liệu còn lại giữa hoạt động phay và tiện. Điều này cung cấp cho bạn các đường dẫn công cụ hiệu quả nhất và giảm thời gian chu kỳ, đảm bảo năng suất cao nhất có thể.


ViHoth

Đại lý ủy quyền phân phối SolidCAM tại Việt Nam