Call: +84-24-3797.0256 - Email: info@vihoth.com

Giải pháp gia công đa trục

 

SolidCAM đặc biệt mạnh mẽ trong gia công 4/5 trục. SolidCAM cung cấp một cách hiệu quả và dễ dàng để lập trình trên nhiều bề mặt của bộ phận.

- Đơn giản hóa quá trình gia công của bạn với máy gia công đơn lẻ và chọn một hướng cho các thiết lập chỉ số – gia công đa nhiều trục bằng cách loại bỏ nhiều liên kết lập trình.

- Xác định CoordSys một cách nhanh chóng, bởi chỉ cần chọn một mặt, và tiếp tục lập trình các phần của bạn.

- SolidCAM "chọn một mặt gia công và máy thích hợp" là phương pháp nhanh nhất cho lập trình indexial.

- Phối hợp hệ thống quản lý theo dõi tất cả các dữ liệu cần thiết cho mỗi định hướng dụng cụ.

- SolidCAM mô phỏng Verify cho thấy người dùng có những công cụ, cùng với cắt bỏ vật liệu cho tất cả các hoạt động gia công.

- SolidCAM cung cấp cho bạn một cách hiệu quả nhất và dễ dàng nhất để lập trình trên nhiều bề mặt của một chi tiết. Thậm chí nếu bạn chỉ làm việc trong 2.5D hoặc 3 trục, SolidCAM cung cấp cho bạn một giải pháp Indexial gia công 4/5 trục đặc biệt mạnh mẽ.

 Gia công đa trục trong SolidCAM

Chỉnh sửa G-Code hiệu quả cho máy đa trục

- SolidCAM cung cấp nhiều tùy chọn để giúp bạn tránh sai sót, hiệu quả G-Code cho các máy đa trục, lần đầu tiên... mọi lúc.

- Bộ vi xử lý được thiết lập để xử lý tất cả các phép quay và làm việc bù chuyển, loại bỏ sự cần thiết phải thiết lập nhiều offsets làm việc tại máy.

- SolidCAM quản lý điều khiển, tính toán các phép quay một phần trong nội bộ, và bộ điều khiển cần bộ xử lý để xử lý các phép quay.

- Đối với các bộ điều khiển xoay mặt tiên tiến hoặc phối hợp các chức năng luân chuyển, bộ xử lý của SolidCAM được xây dựng để sử dụng các chức năng bên trong CNC. Nếu bạn có máy mà không có các chức năng này, người dùng có thể nhập vào các vị trí phần bên trong SolidCAM và nó sẽ xử lý tất cả những biến đổi G-Code cho mỗi vòng quay.

 - Triết lý của chúng tôi để phay indexial đơn giản là: từ phần mềm đến G-Code, giúp cho quá trình phay indexial tương tự như phay mặt duy nhất. Khách hàng không cần phải làm bất kỳ chức năng đặc biệt hoặc thủ thuật bên trong các phần mềm để máy đa trục đa chiều nó đều hoạt động!


ViHoth

Đại lý ủy quyền phân phối SolidCAM tại Việt Nam