Call: +84-24-3797.0256 - Email: info@vihoth.com

Cắt dây Wire EDM

Modul Wire-EDM của SolidCAM hỗ trợ cắt profile, côn, 4 Axis cắt dây hoạt động và xây dựng cắt thô. Chiến lược với số lần các vết cắt, vật liệu khác nhau và các loại dây có thể được áp dụng cho các công đoạn độ dày khác nhau.

- Cắt bỏ và chiến lược cắt mở đường viền

- Hỗ trợ cắt 2 trục (XY) và 4 trục (XYUV)

- Xác định chính xác động học của máy và điều khiển tùy chọn lưu trữ trong tập tin trên máy, cơ sở dữ liệu công nghệ linh hoạt.

- Nhiều lựa chọn cho điểm và nét.

- Chiến lược cắt góc khác nhau.

- Xem trước đường dẫn công cụ và mô phỏng từng bước.

 

Profile

 

- Cắt 2D cắc mặt thẳng đứng.

- Hỗ trợ các đường biên dạng kín và hở.

- Tùy chọn điểm dừng cho mỗi đường cắt.

- Chiến lược cắt các biên dạng lỗ nhỏ.

- Xử lý biên dạng bên ngoài/góc trong.

- Tự động nhận biết góc lượn trong đường dây cắt.

 

Góc

- Cắt mặt với góc không đổi-áp dụng cho biên dạng profile.

- Xem trước bề mặt nghiêng trong định nghĩa hình học.

- Đầu ra tương đối và tuyệt đối của trục tọa dộ U và V

- Độ nghiêng hình dạng khác nhau ở các góc: hình nón hoặc hình trụ.

- Filleted, hình chữ V, hình tròn và rãnh bên trong/ngoài

 

4-Axis hoạt động

 

Các hoạt động 4 trục tạo ra một vết cắt dây EDM giữa hai người dùng xác định được tọa độ tại Z-độ sâu khác nhau

Bạn có thể xác định các điểm kết nối giữa các cấu hình để kiểm soát đường dây

Bạn cũng có thể xác định các điểm dừng và thay đổi điều kiện cắt dọc theo đường dây.

 

Chiến lược cắt thô

 

Chiến lược cắt thô tùy chỉnh có sẵn trên máy tính này có thể được thêm vào định nghĩa máy cắt dây. Cũng bao gồm đơn giản đầu vào và kiểm soát các thông số vĩ mô quan điểm hình học.


ViHoth

Đại lý ủy quyền phân phối SolidCAM tại Việt Nam