Call: +84-24-3797.0256 - Email: info@vihoth.com

AFRM

 

Tự động nhận diện và gia công

 

 

 

 

 

Tự nhận diện hốc

Thay vì chạy gia công từng hốc trong một hoạt động riêng biệt, AFRM tự động tìm kiếm phân tích các mô hình CAD cho tất cả các đặc tính được xác định là “hốc”.

- Hốc mở

- Hốc kín

- Hốc bậc                                                                               

- Hốc thông suốt

- Bề mặt hốc

Người dùng có thể chỉnh sửa lựa chọn này.

Gia công hốc

Tất cả độ sâu của hốc được tự động phát hiện:

- Từ mặt trên

- Đến độ sâu của hốc

Người sử dụng kiểm soát dụng cụ dao:

- Người sử dụng định nghĩa dụng cụ

- Người sử dụng định nghĩa công nghệ

- Người sử dụng định nghĩa phương pháp cắt

- Tất cả các phương pháp và các tùy chọn của các hoạt động gia công hốc tiêu chuẩn có sẵn

- Tự động nhận dạng và gia công fillets trên mặt hốc

- Tự động nhận dạng vị trí phôi còn lại trên mỗi hốc

- Các công cụ hoàn hảo cho nhiều phần lỗ

Nhận diện chamfer và Gia công

SolidCAM tự động nhận diện và gia công áp dụng chamfer các cạnh của mô hình, nơi mà nó có thể.

Nó cung cấp một khả năng rất mạnh mẽ để tự động chamfer các cạnh của mô hình mà không cần tự chọn tất cả các cạnh và áp dụng chamfer cho nó.

Nhận diện Chamfer tự động

- Tự động nhận dạng cách cạnh của mô hình chưa được vát mép khi thiết kế.

- Tự động chamfer tất cả các cạnh chưa được vát mép của mô hình

Người dùng có thể thiết lập chiều sâu Chamfer, đường kính dụng cụ cắt và an toàn offset

Gia công chamfer tự động

SolidCAM Tự động nhận Chamfer và tránh cách cạnh (mép) dọc

Cho phép bạn gia công nhiều lần, để bảo vệ dụ cụ va chạm với các chân mép.

Nhận dạng lỗ và khoan tự động

Tự động nhận dạng của lỗ khoan từ mô hình rắn, với các tùy chọn để thay đổi kết quả.

- Nhận dạng các lỗ khoan tạo ra các nhóm của các lỗ cùng một đường kính, độ sâu và mức độ khác nhau, thực hiện gia công với một dụng cụ duy nhất.

- Người sử dụng cũng có thể khoan tất cả các kích thước lỗ trong một hoạt động, thuận tiện cho đường kính của mỗi lỗ.


 

ViHoth 

Đại lý phân phối ủy quyền SolidCAM tại Việt Nam