Giảm 50% khóa học online SolidCAM cho Sinh Viên CĐKT Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh

Tất cả sinh viên khoa cơ khí tham gia hội thảo SOLIDWORKS & SolidCAM tại trường CĐKT Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh đều được giảm 50% khóa học online SolidCAM. Khóa học bao gồm Turning…