SolidCAM và iMachining giúp Zítka-motorsport mang lại lợi nhuận như thế nào?

“...chỉ sau hai tháng, iMachining đã trả lại khoản tiền đầu tư cho chính nó! Các khoản tiết kiệm chính là thời gian gia công được cắt giảm so với các chiến lược gia công thông thường...”